Hydrops®

Een innovatieve integratie van waterbuffering- en afvoer in verharde zones

Dé manier om regenwater te beheersen
De recente aandacht voor de betonstop bevestigen dat wateroverlast en waterschaarste grote uitdagingen vormen binnen onze ruimtelijke ordening. Bedrijfsterreinen en publieke ruimtes gaan hier in de toekomst steeds meer rekening mee moeten houden.

Specifiek voor terreinen met plaatsgebrek en waar sprake is van een natuurlijk hoge waterstand biedt HYDROPS® een efficiënt buffer- en infiltratiesysteem voor een optimale regenwaterbeheersing.Het Hydrops® systeem bestaat uit een viertal grote onderdelen. In eerste instantie een open fundering, die 35% meer ruimte creëert voor waterbuffering en toch voldoende drukweerstand bied voor verharding en zwaar transport. Vervolgens een netwerk aan ondergrondse waterafvoerleidingen en slibvangers. Tenslotte wordt het geheel afgewerkt door middel van vloerplaten met een groot lastenspreidend vermogen en afvoergoten/ kolken.

 

Hydrops® verzamelt regenwater op het verharde terrein. Vervolgens stroomt het via ingewerkte prefab-goten naar het afvoersysteem waar het naar de slib- en (mogelijke) koolwaterstofafscheiders stroomt. Het gezuiverde water wordt, via een geperforeerde buis in de open fundering, verdeeld en tijdelijk gebufferd.

Indien het water hergebruikt kan worden, installeren we een extra watertank tussen de slibvanger en fundering. Als de aard van het terrein het toelaat, infiltreert het water de ondergrond via de bodem en zijwanden van het bekken. Zoniet wordt het gebufferde water met vertraging afgevoerd naar het openbare rioleringsnet.
Hydrops® doorsnede
Hydrops® doorsnede
Het proces
Het proces
Wanneer Hydrops®?
De regenwater problematiek is zeer actueel. Initiatieven van de overheid gaan een impact hebben op waar en hoe we gaan bouwen. Er zal nood zijn aan grote, geïntegreerde projecten met slimme oplossingen voor waterafvoer- en buffering. Gezien de beperkingen in beschikbare ruimte moet deze zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Dankzij Hydrops® kan de plaats bovenop de buffering gebruikt worden voor bijvoorbeeld parking. 

Bovendien is niet elk terrein geschikt voor kratten als waterbuffering. Bij een natuurlijk hoge waterstand bieden dergelijke kratten, die diep in de grond worden geplaatst, geen soelaas. Hydrops® met z'n ondiep en breed reservoir vormt dan dé ideale oplossing. 
Ontdek de werking van Hydrops®
Watertoets, berekeningen, grondwaterpeil ?!
Een degelijk advies hoort er bij
Bovenop het functionele zorgt Eurodal voor ondersteuning doorheen het hele proces.
Van bodemanalyse over ontwerp en plan, tot uitvoering en advies bij het indienen van uw administratie.
Wij stomen uw project klaar voor de toekomst.

Andere producten

Vloerplaten
Kiezen voor Eurodal vloerplaten, is kiezen voor degelijkheid
Pardak XL®
Daktegel-systeem om parkings aan te leggen op grote daken.
Vélonet
Comfortabel fietsen op het water