Hydrops® 3.0 - de nieuwe generatie

Een efficiënt buffer- en infiltratiesysteem voor een optimale regenwaterbeheersing

Eurodal blijft innoveren om het hoofd te kunnen bieden aan wateroverlast en waterschaarste binnen de ruimtelijke ordening. Bedrijfsterreinen en publieke ruimtes gaan hier in de toekomst steeds meer rekening mee moeten houden.

Specifiek voor terreinen met plaatsgebrek en waar sprake is van een hoog gronderwaterpeil biedt HYDROPS® 3.0 een efficiënt buffer- en infiltratiesysteem voor een optimale regenwaterbeheersing.
Het proces
Het proces
De evolutie van Hydrops®
Continue verfijnen om nog beter aan te sluiten bij de hedendaagse waterproblematiek
Hydrops® 1.0 - het basisprincipe
Hydrops® 2.0 - breder in toepassingen
Hydrops® 2.0 - breder in toepassingen
Vergroting bufferbekken en verminderde slibafzetting.
Aansluiting mogelijk op WADI of gracht
Hydrops® 3.0 - de nieuwste generatie
Hydrops® 3.0 - de nieuwste generatie
Binnen het nieuwe systeem wordt het regenwater via de prefab-goten naar betonnen kamers afgeleid. In deze kamers wordt slib gevangen en vindt een absolute reiniging plaats. Het gezuiverde water wordt, via een geperforeerde buis in de open fundering, verdeeld en tijdelijk gebufferd.

Als de aard van het terrein het toelaat, infiltreert het water in de ondergrond via de bodem en zijwanden van het bekken.

Wanneer en waarom Hydrops®?

De regenwater problematiek is zeer actueel. Initiatieven van de overheid gaan een impact hebben op waar en hoe we gaan bouwen. Er zal nood zijn aan grote, geïntegreerde projecten met slimme oplossingen voor waterafvoer- en buffering. Gezien de beperkingen in beschikbare ruimte moet deze zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Dankzij Hydrops® kan de plaats bovenop de buffering gebruikt worden voor bijvoorbeeld parking. 
 
Additionele voordelen van Hydrops® 3.0:
  • Meer voorbewerking (reiniging) van het opgevangen water alvorens de buffering/ infiltratie
  • Minder grondwerken nodig door het ondiepe karakter van het systeem
  • Combinatie buffering en infiltratie in de ondergrond
 
 

 

 

Watertoets, berekeningen, grondwaterpeil ?!
Een degelijk advies hoort er bij
Bovenop het functionele zorgt Eurodal voor ondersteuning doorheen het hele proces.
Van bodemanalyse over ontwerp en plan, tot uitvoering en advies bij het indienen van uw administratie.
Wij stomen uw project klaar voor de toekomst.

Andere producten

Vloerplaten
Kiezen voor Eurodal vloerplaten, is kiezen voor degelijkheid
Pardak XL®
Daktegel-systeem om parkings aan te leggen op grote daken.
Vélonet
Comfortabel fietsen op het water