Hydrops®

Een efficiënt buffer- en infiltratiesysteem voor een optimale regenwaterbeheersing

Wat is Hydrops®?

Eurodal blijft innoveren om het hoofd te kunnen bieden aan wateroverlast en waterschaarste binnen de ruimtelijke ordening. Bedrijfsterreinen en publieke ruimtes gaan hier in de toekomst steeds meer rekening mee moeten houden.

Specifiek voor terreinen met plaatsgebrek en waar sprake is van een hoog grondwaterpeil biedt HYDROPS® 3.0 een efficiënt buffer- en infiltratiesysteem voor een optimale regenwaterbeheersing.

Het proces

De evolutie van Hydrops®

We blijven het concept continue verfijnen om nog beter aan te kunnen sluiten bij de hedendaagse waterproblematiek. Ontdek de verschillende generaties van ontwikkelingen hieronder.

Hydrops® 2.0 | breder in toepassingen

Vergroting bufferbekken en verminderde slibafzetting                                                                      Aansluiting mogelijk op WADI of gracht


 


 

Hydrops® 3.0 | de nieuwste generatie

Binnen het nieuwe systeem wordt het regenwater via de prefab-goten naar betonnen kamers afgeleid. In deze kamers wordt slib gevangen en vindt een absolute reiniging plaats. Het gezuiverde water wordt, via een geperforeerde buis in de open fundering, verdeeld en tijdelijk gebufferd.

Als de aard van het terrein het toelaat, infiltreert het water in de ondergrond via de bodem en zijwanden van het bekken.

Wanneer en waarom Hydrops®?

De regenwater problematiek is zeer actueel. Initiatieven van de overheid gaan een impact hebben op waar en hoe we gaan bouwen. Er zal nood zijn aan grote, geïntegreerde projecten met slimme oplossingen voor waterafvoer- en buffering. Gezien de beperkingen in beschikbare ruimte moet deze zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Dankzij Hydrops® kan de plaats bovenop de buffering gebruikt worden voor bijvoorbeeld parking.

 

  • Additionele voordelen van Hydrops® 3.0:
  • Meer voorbewerking (reiniging) van het opgevangen water alvorens de buffering/ infiltratie
  • Minder grondwerken nodig door het ondiepe karakter van het systeem
  • Combinatie buffering en infiltratie in de ondergrond

Watertoets, berekeningen, grondwaterpeil ?!

Een degelijk advies hoort erbij 

 

Bovenop het functionele zorgt Eurodal voor ondersteuning doorheen het hele proces.

Van bodemanalyse over ontwerp en plan, tot uitvoering en advies bij het indienen van uw administratie.

Wij stomen uw project klaar voor de toekomst.

Andere vloerplaten & systemen

Pardak XL®
Pardak XL®
Vélonet
Vélonet
Vloerplaten
Vloerplaten